Vacature casemanager (fulltime)

Arbeidskundig Casemanager (fulltime)

Doelstelling van de functie:

 

 • Het realiseren van schadelastbeperking, schadelastbeheersing door een adequate verzuimaanpak en het optimaal coördineren van het re-integratieproces;
 • De arbeidskundig casemanager brengt een optimale samenwerking tot stand tussen alle betrokkenen in het proces van de re-integratie;
 • Het voldoen aan de eisen van de vigerende wetgeving

Plaats in de organisatie:

 • Legt verantwoording af voor de gedelegeerde taken aan de betreffende bedrijfsarts.
 • Ressorteert hiërarchisch onder de Operationeel directeur Regiopoortwachter Zuidwest

 

Taken en verantwoordelijkheden:

 • De arbeidskundig casemanager adviseert, begeleidt en ondersteunt de werkgever en werknemer in de belasting en belastbaarheid tijdens de periode van re-integratie (WVP) en of tijdens de eigen risico periode voor de Ziektewet.
 • Het kennen van de markt, (wettelijke) ontwikkelingen, de leveranciers en de mogelijkheden rond preventie en verzuim. Deze kennis kunnen vertalen naar de organisatie in mogelijkheden en consequenties;
 • Het omgaan met medische en privacygevoelige informatie in relatie tot de vigerende wetgeving;
 • Het leveren van proces- stuur- en managementinformatie;
 • Werkt in nauwe samenwerking met de bedrijfsarts: dit conform notitie “taakdelegatie binnen Regiopoortwachters.nl” en de overeenkomst met de individuele bedrijfsarts.
 • Signaleert relevante ontwikkelingen;
 • Het verzorgen van of ondersteunen in bij voorlichting van medewerkers en management;
 • Het informeren van leveranciers op het gebied van relevante veranderingen binnen een organisatie of in het proces van de begeleiding;
 • Het opbouwen en onderhouden van een relatienetwerk, leidinggevenden, medewerkers, HR adviseurs, leveranciers, interventiebedrijven en verzekeraars.

 

Bevoegdheden:

 • Is bevoegd op te treden namens de gecertificeerde RegioPoortwachter en haar klanten;
 • Is bevoegd tot het leggen van contacten met externe organisaties en instanties;
 • Is bevoegd contacten te onderhouden met werkgeversvertegenwoordigers en werknemers van klanten en hen te adviseren over ziekteverzuimproblematiek;
 • Is bevoegd om medische gegevens te vergaren en op te slaan conform notitie “taakdelegatie binnen Regiopoortwachters.nl” en de overeenkomst met de individuele bedrijfsarts.

 

Contacten: onderhoudt contacten met:

 • Directie, deskundigen en medewerkers van de gecertificeerde RegioPoortwachter;
 • Klanten en hun werknemers en werknemersvertegenwoordigers;
 • Bedrijfsartsen;
 • Samenwerkende partijen, specialisten, externe deskundigen, artsen en leveranciers;
 • (Potentiële) relaties.

 

Vereiste opleiding:

 • Bij voorkeur HBO niveau of na gebleken geschiktheid anders MBO+, bij voorkeur een afgeronde opleiding m.b.t. arbeidsbemiddeling of personeelswerk of sociaal juridisch werk.
 • Opleiding Taakdelegatie is een pré (of is bereid om deze te volgen)

 

Houding:

 • Ondernemend;
 • Praktisch ingesteld;
 • Klantgericht;
 • Initiatiefrijk, assertief en pro-actief;
 • Communicatief;
 • Analytisch en oplossend vermogen, adviesvaardigheden;
 • Representatief;
 • Doortastend.

 

Informatie over de vacature

Voor meer informatie over de functie kunt u bellen met mevr. D. de Groot, operationeel directeur,
telefoon 06-83 52 09 02 .

 

Solliciteren op de vacature arbeidskundig casemanager

Uw sollicitatiebrief en cv kunt u tot 1 januari a.s. mailen naar mevr. D. de Groot, ddegroot@regiopoortwachters.nl

Contact

Adres : Balie 7

4301 GZ Zierikzee

 

Telefoon : +31 (0)85 - 273 32 45

Email : info@regiopoortwachters.nl

K.v.K. : 22059455

BTWnr. : 8155.66.414

Copyright EVI Groep 2018